# # # # # #

Paratge Natural Municipal El Rivet


Benassal

Declarat per Acord del Consell de la Generalitat de data 4 de març de 2005, el Paratge Natural Municipal del Rivet, amb una superfície de 16,00 ha, es localitza en el terme municipal de Benassal a la província de Castelló.

El Paratge Natural Municipal "El Rivet" es troba emplaçat en els contraforts més orientals del Sistema Ibèric extern o aragonés, al vessant septentrional del turó de Sant Cristòfol, amb una orientació predominant N-NW. A uns 900 metres d'altitud, ofereix belles panoràmiques de les impressionants muntanyes del Maestrat, un immens paisatge de moles i barrancs pels quals circulen encaixats rius i rambles de gran bellesa.

Sotmès al denominat clima de muntanya del nord-oest de Castelló, és un dels sectors més plujosos i freds de la Comunitat Valenciana, gaudint del diversos tipus de precipitacions: les causades per situacions frontals amb vents de component oest, les originades per temporals de llevant i les afavorides per l'orografia local.

La vegetació dominant al paratge és una roureda devesa de roures xicotets o roures valencians (Quercus faginea) caracteritzat per la presència d'exemplars singulars de gran port, entre els quals es troben quatre exemplars (dos roures valencians, un carrasca i una heura) considerats " monumentals "i inclosos en la guia de" Arbres i arbredes singulars de les comarques de Castelló ".

Intercalats en la roureda es distingeixen exemplars de carrasca (Quercus rotundifolia) i, conformant el sotabosc, arços blancs (Crataegus monogyna) i rosers silvestres (Rosa sp.). L'estrat herbaci presenta una elevada cobertura amb espècies endèmiques de l'àmbit iberollevantí, com la violeta (Viola wikommii), l'escabiosa mossegada (Succisa pratensis) o les orquídies Listera ovata i Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis, el que va motivar la declaració d'una supercicie de 2,40 ha com a microreserva de flora.

Pel que fa a la fauna del paratge natural municipal, a causa de la presència de diversos brolladors i zones embassades, els amfibis es troben molt ben representats per epecies com la salamandra (Pleurodeles waltl) o els gripaus comú (Bufo bufo) i corredor (Bufo calamita ). En els exemplars madurs de roures xicotets i carrasques, nidifiquen espècies d'aus com el pica-soques blau (Sitta europaea), el gamarús (Strix aluco) i el picot garser gros (Picoides major), albergant també en els seus buits poblacions d'alguns dels ratpenats més rars en l'àmbit regional com són el ratpenat de bosc (Barbastella barbastellus) i el nòctul petit (Nyctalus leisleri). L'aparició del porc senglar (Sus scrofa) o la guineu (Vulpes vulpes) són freqüents a les rodalies de l'espai protegit.

El paratge ofereix al visitant la possibilitat de passejar i realitzar activitats en plena natrualeza, en un entorn inigualable amb espectaculars variacions estacionals del seu paisatge.  

Més informació a:

http://www.agroambient.gva.es/