#

Font dels Cloticos


Begís

Font dels Cloticos

La deu dels Cloticos naix als estreps de les Muntanyes Universals. L'aigua brolla de la deu, després de diversos anys de llarg recorregut pel cor de la muntanya, que actua com a filtre natural i que garanteix que l'aigua en conserve la puresa original i una mineralització equilibrada.

La composició i les característiques essencials es mantenen constants dins dels limites imposats per les fluctuacions naturals, segons exigeix la Reglamentació Tècnic-sanitària d'Aigües de Beguda Envasades per a aigües de deu.

Font i planta embotelladora.