#

Nucli antic


d - Almassora

Es conserven vestigis de la muralla medieval que l'envoltava, en les actuals carrers de Borriana, Colón i d 'Arremur. Destaquen els pòrtics de la Plaça Major (s. XIV), al costat del vell Ajuntament. La Vila presenta carrers rectes, típiques de les poblacions de Reconquesta, aquitectura d'estil eclèctic i una plaça la protagonista és l'Església de la Nativitat. 


Dades


Més informació

You must enter the historic centre of the town.