#

Casa de les Reixes


Almassora

De finals del segle XVIII, és l'actual Casa de les Reixes, partidor de les aigües que vénen des de l'assut d'Almassora i Castelló, propietat de les Comunitats de Regants de Castelló i Almassora. L'edifici és de maó, pedres, morter i blocs de pedra tallada; amb teulada a doble aigua, arc a la façana, enreixat per a l'entrada i doble canalització a la sortida de les partides ja, aigües de Castelló i Almassora.

Sobre l'arc de l'entrada tenim la làpida commemorativa, amb el text següent: "REGNANT CARLES IV / EL COMÚ DE REGANTS DE LA VILA DE CASTELLÓ / A EXPENSES PRÒPIES / MDCCLXXXIX" i una llanterna. 


Dades