#

Poblat iber del Mortorum


Cabanes

El Tossal del Mortòrum és un turó situat enfront de la gran plana litoral de la ribera de Cabanes, Torreblanca i Orpesa, dins del terme municipal de Cabanes, a la comarca de la Plana Alta.

Els estudis arqueològics han identificat com es conserven diverses restes del passat al turó, entre les quals hi destaquen un poblat i un túmul funerari.

Així, s'ha determinat que el poblat va ser ocupat aproximadament entre els anys 1950 i 550 abans de l'Era, és a dir, des de l'edat del bronze a la primera edat del ferro. D'altra banda, el túmul va ser usat en diversos moments de l'edat del bronze com a sepulcre funerari del poblat.

El tossal del Mortòrum es visitable mitjançant una ruta senyalitzada amb panells explicatius.


Dades