#

Poblat iber del Mortorum


Cabanes

El Tossal del Mortòrum és un turó situat enfront de la gran plana litoral de la ribera de Cabanes, Torreblanca i Orpesa, dins del terme municipal de Cabanes, a la comarca de la Plana Alta.

Els estudis arqueològics han identificat com es conserven diverses restes del passat al turó, entre les quals hi destaquen un poblat i un túmul funerari.

Així, s'ha determinat que el poblat va ser ocupat aproximadament entre els anys 1950 i 550 abans de l'Era, és a dir, des de l'edat del bronze a la primera edat del ferro. D'altra banda, el túmul va ser usat en diversos moments de l'edat del bronze com a sepulcre funerari del poblat.

El tossal del Mortòrum es visitable mitjançant una ruta senyalitzada amb panells explicatius.


Dades


Més informació

Recursos Mortórum

Visita virtual al poblado

Visita virtual al túmulo funerario

Descargar la ruta en wikiloc

 

Acceder al casco histórico del municipio.