# # # # # # # # # # #

Centre d’interpretació de l’Oli d’El Maestrat


Sant Mateu

Este molí d’oli fou fundat oficialment el 20 de gener del 1933, segons consta en la diligència del Llibre Registre de Socis, amb la Denominació Social d’ECONOMAT AGRÍCOLA D’OLI, per un grup d’agricultors de Sant Mateu, amb la forma jurídica de cooperativa, constant 119 socis aqueix primer any i 237 el 1941.

Funcionà ininterrompudament 56 anys, fins l’any 1989, que fou tancat amb tota la maquinària i ferramentes intactes fins hui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dades