#

Mont Bovalar i Creu del Gelat


Cinctorres

Mont Bovalar i Creu del Gelat

El Bolavar, situat en les cotes més altes del terme, és un paratge interessant des del punt de vista ecològic.

Les muntanyes de Cinctorres estan poblades, majoritàriament, per pi negral, alzines, ginebres, corneres, boixeroles, etc., a més d'espècies aromàtiques com espígol, farigola, te, poliol. camamil·la, sàlvia... També podem trobar-hi llebres, conills, esquirols, teixons, raboses i senglars. 

A la part més alta es troba el collet de la Creu del Gelat, situat a 1.232 metres d'altitud, des d'on s'observa un paisatge extraordinari dels termes de Cinctorres i Portell, els quals s'uneixen ací.