#

La Gotera, zona d'escalada


Villafranca del Cid

La Gotera (zona de escalada)[Descripcion]