# # # # # # # # # # # # #

Paratge Natural Municipal L'Estany


Nules

Paratge Natural Municipal L'Estany

Declarat per Acord del Consell de la Generalitat de data 3 de desembre de 2004, el Paratge Natural Municipal l'Estany, té una superfície de 2,74 hectàrees.

L'Estany de Nules és una petita llacuna litoral formada per la surgència abundant d'aigua subterrània a la marjal, a la qual anteriorment també arribaven aportacions d'escorrentia superficial. Aquest enclavament és un testimoni històric que ha sobreviscut a les transformacions agrícoles i la urbanització de la costa.

L 'Estany constitueix un refugi excepcional per a les aus, sent un important lloc de migracions a l'hivern en què alimentar-se, descansar o fins i tot nidificar. Aquesta llacuna artificialitzada té una estreta franja de vegetació palustre en què troben recer fotges, polles d'aigua, cabussets i altres anàtids que conviuen al costat de exemplars d'oca comú, introduïts per fomentar l'atracció a avifauna aquàtica silvestre en el lloc.

El paratge natural es troba a la fi del conjunt marjalero de Nules, un dels millors conservats dins el conjunt palustre litoral procedent del rosari de marjals que s'estenien al llarg de la costa castellonenca. Dita marjal forma part del catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana des de l'any 2002 i està inclòs dins la proposta de Llocs d'Interès Comunitari (LIC) de la Xarxa Natura 2000.

Aquesta zona humida és una excel·lent zona d'esplai i esbarjiment tradicional amb gran aprofitament per part de la població del municipi, trobant condicionada per a l'ús i gaudi públic.

Més informació a:

www.agroambient.gva.es