#

Universitat Jaume I


La Universitat Jaume I de Castelló (UJI) és un centre públic d'ensenyament superior i de investigació creat l'any 1991. L’objectiu és el desenvolupament social, econòmic i cultural de la societat que ens envolta a través de la creació i transmissió de coneixements. La UJI té més de 300 convenis de col·laboració firmats amb universitat i centres d'ensenyament superior estrangers.

L'estil de la UJI es basa en la formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme i en el foment de l'esperit emprenedor. La UJI treballa sempre respectant i fomentant la multiculturalitat i la riquesa lingüística, i promou la inserció del personal propi a la comunitat científica internacional.

L'Oficina de Relacions Internacionals (ORI) s'encarrega de difondre i de gestionar programes internacionals i nacionals d'àmbit educatiu (Erasmus, Amèrica del Nord, Amèrica Llatina, Sicue...), les titulacions compartides i la mobilitat del professorat i del personal d'administració. La UJI té una xarxa àmplia de contactes internacionals, la qual arriba a més de 300 universitats sòcies a Europa, a Amèrica del Nord, a Amèrica del Sud, a Rússia i al Japó, fet que ha propiciat programes d'intercanvi d'alumnat i professorat, així com projectes educatius i d'investigació.

La Universitat Jaume I participa en tots els programes internacionals educatius d'envergadura de la Unió Europea (Erasmus, Leonardo, Erasmus Mundus...), i del Govern Espanyol (Programa de cooperació interuniversitària, beques MAEC, etc.).

A més, cal destacar la importància i el reconeixement de dos dels màsters internacionals del centre: el màster en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament, gestionat per la Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau, i el màster en Tecnologies Geoespacials (International Erasmus Mundus).

Per a l'alumnat internacional, l'ORI organitza un programa extens d'acollida i orientació per conèixer el sistema universitari, el campus i la ciutat de Castelló de la Plana. A més, també s'organitzen, al llarg del curs, trobades amb alumnat de la UJI a través d'un programa de mentors, i visites guiades i excursions per la província de Castelló i per Espanya.

El personal de l'ORI també resol els dubtes pràctics i habituals de l'alumnat estranger, com pot ser l'assistència sanitària, el registre d'estrangers, etc.

 

 

Dades