#

Les séquies


Vila-real

Com a herència de l'ocupació musulmana durant la baixa edat mitjana, la majoria dels camps de la Comunitat Valenciana disposen d'una xarxa densa de canals de reg, millorada i augmentada a través dels segles fins a l'actualitat.

Un d'aquests canals o sèquies creua Vila-real. És la denominada Séquia Major, que permet portar aigua de reg des del riu Millars fins als camps de tarongers del sud-est de la ciutat.

Els serveis de reg són gestionats per una organització (el Sindicat de Regs) que manté i administra la xarxa de distribució. Aquesta associació es compon d'agricultors i duu a terme eleccions periòdicament per a la designació de la junta de govern. Actualment està en fase d'instal·lació un projecte ambiciós per establir un sistema de reg localitzat controlat per ordinador en tot el municipi.


Dades