#

Pont de Santa Quitèria


Declarat Bé d'Interés Cultural - Vila-real

Construït per un permís del rei Jaume I a Pere Dahera, al costat del Ermitori de Santa Quitèria. Segueix encara avui en servei, permetent l'encreuament del riu entre Vila-real i la ciutat veïna d'Almassora.

Sembla ser que l'origen va ser romà, conservant alguna resta a la part baixa. Va ser reconstruït en l'edat mitjana, tot i que algun autor apunta que la reconstrucció és àrab.

Es tracta d'un pont de vuit obertures d'arcs paral·lels, que tenen diferents llums (diferents amplades). La longitud total és de 125 metres, i una alçada de 9 metres aproximadament. Presenta tallamars amb torrassa a la part d'aigües amunt. La fàbrica és de carreus en els tallamars, pilars i arcs, mentre que els restants elements són de còdols amb morter. Té una inscripció commemorativa a la torrassa d'un tallamar, que fa referència a l'any 1692, any en què es va salvar d'un llamp. 


Dades


Més informació

Es pot arribar a aquest lloc des de l'Ermita de la Mare de Déu de Gràcia, creuant el riu i seguint el camí paral·lel al seu curs, o bé des del centre de la ciutat.