#

Les muralles


Vila-real

Les muralles van ser construïdes en el segle XII i van ser reforçades en el segle XV. Formaven un rectangle amb quatre portes, protegit pel mateix nombre de torrasses de planta circular als cantons.

En queden molt poques restes, que poden observar-se incrustades en construccions modernes, de les quals destaquen el conjunt format por la denominada Torre Mocha i un petit llenç unit a aquesta. A la base d'aquest mur encara pot veure's una xicoteta obertura enreixada, que formava part de les clavegueres de la ciutat medieval.

La torre és de planta poligonal i està parcialment restaurada, ja que pot apreciar-se'n un bon estat general. Va pertànyer a la muralla original, encara que va ser reedificada l'any 1424.

També mereix ser destacada una xicoteta part de la muralla medieval, que està adossada a la denominada Casa de l'Oli, al cantó sud-est de la vila.


Dades