#

Ermitas del término municipal


Castelló de la Plana

Ermita de Santa María Magdalena del Castell Vell.
Ermita de Sant Jaume de Fadrell.
Ermita de Sant Isidre i Sant Pere de Censal.
Ermita de Sant Roc del Canet Ermita del Salvador
Ermita de Sant Francesc de la Font.
Ermita de Sant Josep del Censal. 

All of them of great tradition and devotion.


Data